UNGDOMSRÅDET: Ungdomsrådet er et lovpålagt rådgivende organ som skal uttale seg i saker som angår ungdom. Kommunestyret skal lytte til rådet på lik linje som eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I kommunestyret 22. juni må det velges flere kandidater til ungdomsrådet. Det trengs ni representanter for å bli et fullstendig råd, i tillegg til 18 vararepresentanter. Da trengs det engasjerte Randaberg-ungdommer som kan påvirke valg i hverdagen.

Nå henstiller kommunen igjen om å melde inn kandidater til rådet. Her er det behov for medlemmer som er mellom 13 og 19 år.

— Ungdom skal ha en formell kanal der de kan ytre seg og bli hørt. Det er lavterskel å være med. Du trenger ikke å ha erfaring fra før av. Vi har satset på mangfold, sier Maria Førsvoll, leder av Ungdomsrådet til kommunens nettside.

Hun synes det har vært svært lærerikt og kjekt å være med i ungdomsrådet.

Ordfører Jarle Bøe (Sp) er svært opptatt av ungdomsrådet.

— Gjennom hundre år har mennesker i Randaberg vært med og formet landsbyen år. Ungdommen skal være med. Vi trenger deres stemmer og høre hvordan de ønsker at framtida skal se ut. De former framtiden til Randaberg. Dette er svært viktig.