TURDAG: 1. mai er arbeidernes dag, sies det - og for mange er det ut på tur, jobbe i hagen eller ta seg en tur i 1. mai tog der de finnes.

I Randaberg er det lkke 1. mai tog, men er arrangement innomhus som AP har hvert år.

Mange skal kanskje ut på tur, for det er meldt om 20 grader og da er det noen som trekker mot stranden.

I vårt område er det mange som bruker Sandestranden eller Viste som utgangspunkt for tur. Med fint vær i dag så er det ganske sikkert en del folk på tur.

Statsforvalteren minner i den forbindelse naturverdier som finnen i Jærstrendene landskapsvernområde.

– Formålet med vernet er blant annet å ta vare på de mektige sanddynene, det rike fuglelivet og de mange vanlige og uvanlige plantene. Jærstrendene er også et mye brukt friluftsområde, med et stort antall besøkende hvert år. For å ta vare på naturen langs kyststripen vår er det nødvendig med tiltak for eksempel i hekketiden for fugl, heter det fra Statsforvalteren.

Du bes om å vise hensyn der du går. Foto: Statsforvalteren i Rogaland

Sammen med Statens naturoppsyn setter Statsforvaltaren årlig i gang flere tiltak for å skjerme sårbart fugleliv langs Jærstrendene. Fuglene trenger skjerming fra forstyrrelser for å få til vellykket hekking.

Det finnes flere områder man gjør dette ved langs jærkysten. Ved områder med særlig sårbart fugleliv blir det også brukt skjerming og skilting. Dette gjelder for eksempel ved Børaunen i Randaberg og Revtangen i Klepp. I fuglefredningsområder i sjøen er det også ferdselsrestriksjoner i hekketiden.

– Vi oppfordrer alle som bruker de flotte områdene langs Jærkysten til å vise hensyn til fugleliv og naturverdier generelt.

Foto: Per Thime