Hanket inn flere tusen kroner under kontroll

Statens vegvesen hadde kontroll ved den tidligere bomstasjonen på Sokn i ettermiddag.

Dette kjøretøyet hadde ikke kjettingene i orden.
  • Per Thime
Publisert:

KONTROLLERTE: – En utenlandsk transportør fikk 8.000 kroner i gebyr for manglende autopass avtale, gebyret ble betalt på stedet og det ble opprettet avtale for bompasseringer, heter det fra Statens vegvesen.

Videre fikk en utenlandsk fører fikk 6.000 kroner i gebyr for kjettinger som ikke var tilpasset kjøretøyets hjul, kun 3 av de 7 medbrakte kjettingene passet på vogntogenes hjul.

– Tre førere måtte sikre godset forskriftsmessig før videre kjøring og det ble skrevet ut 9 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

132 kjøretøyer passerte over kontrollpunktet underveis, med disse resultatene:

* Antall kontrollerte lette kjøretøy: 2

* Antall bruksforbud: 6

* Antall øvrige gebyr: 6

* Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 9