25,5 millioner kroner i Enova støtte til landstrømanlegg - Mekjarvik er med

Narvik havn og offshore-terminalen på Mekjarvik i Rogaland får totalt 25,5 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av landstrømanlegg. De to anleggene skal være i drift innen utgangen av 2024 og vil bidra til at skipene ligger utslippsfritt til kai.

Mekjarvik er ett av to steder som får støtte til landstrømanlegg.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

PRESSEMELDING: Dette er Enovas 14. utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 121 landstrømprosjekter med over 867 millioner kroner. Utslippene fra maritim transport i Norge utgjør 6% av de totale utslippene.

-Utslippene fra skipstrafikken må ned og landstrøm bidrar til dette på en effektiv måte. Når skipene tar imot landstrøm mens de ligger til kai, kutter vi utslipp og reduserer støy. Enova støtter de som går foran og prosjektene i Narvik og Mekjarvik vil gi god bruksutnyttelse og et marked videre for landstrøm, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Narvik legger til rette for landstrøm for cruise

Narvik har nylig bygget en ny kai for cruiseskip og lagt til rette for landstrøm gjennom rør og kummer i kailegemet. Kaia kan ta skip i alle størrelser og opptil 4000 passasjerer, og har så langt i år hatt over 47 anløp.

-Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og for Narvik by. Med landstrøm får vi både lavere utslipp og en mer fremtidsrettet havn. Dialog med rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømanlegg, sier Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn.

Se oversikt over norske landstrømanlegg her.

Bygger også for mindre cruiseskip

Landstrømanlegget i Narvik skal bygges av et felles selskap hvor Narvik Havn og Plug Nord er eiere. I tillegg til det ordinære anlegget for høyspent cruise, skal det nye selskapet også bygge et anlegg som legger til rette for mindre cruiseskip som bruker lavspentstandard. Enova støtter landstrømanlegget i Narvik med 10,6 millioner kroner.

- Vi er glade for at Enova nå muliggjør utbygging av infrastrukturen som er nødvendig for at både store og mindre cruiseskip skal kunne koble seg til landstrøm når de besøker Narvik. Landstrøm er en viktig del av en mer miljøvennlig framtid og vi ser fram til at anlegget står ferdig i løpet av 2024, sier Maria Bos, daglig leder i Plug. 

Lavspent på offshoreterminal i Mekjarvik

Terminalen i Mekjarvik har 500 meter med dypvannskai og har anløp fra både offshoreskip, kranskip og noe godstrafikk (ro-ro og bulk). Det er stadig flere operatører og skip som etterspør dette, særlig fra offshorenæringen. Derfor bygges det nå et lavspent landstrømanlegg på terminalen. Enovastøtten er på 14,8 millioner kroner

-Vi opplever en økende etterspørsel etter landstrøm i Mekjarvik, og har en stor andel anløp som allerede er tilrettelagt for å ta imot landstrøm. Det at vi nå får investeringsstøtte betyr at vi raskt  kan få realisert store utslippskutt. Dette vil også styrke konkurransekraften for kundene våre i Mekjarvik, sier Aasta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn IKS.

Enovas planlegger en utlysning for investeringsstøtte til landstrøm i 2023.

Publisert: