Inviterer til åpen kontordag i Mekjarvik

  • Per Thime
Publisert:

INVITASJON: E39 Smiene-Harestad skal oppgraderes og utvides fra to til fire felt, med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Hastigheten skal økes og det skal etableres planskilte kryss for å koble på lokaltrafikken.

Det er ikke slik at man er klar for å sette i gang prosjektet til en prislapp på vel 3,6 milliarder kroner.

Reguleringsplanen kan komme til politisk behandling kanskje til våren neste år. Mye av stadige utsettelser har sin årsak i en kulvert på Tasta hvor Stavanger har stått på at de vil ha en lang kulvert.

Smiene-Harestad begynner faktisk å haste, hvis man skal ha ferdig fire felt til antatt åpning av Rogfast i 2032.

22. november inviterer Statens vegvesen til åpen kontordag i Mekjarvik om Smiene-Harestad.

Da stiller ansatte for å svare på dine eventuelle spørsmål.

Publisert: