Fikk gjennomslag for opptak av ekstra lån på 10. millioner kroner

MDGs Alexander Rügert-Raustein var aktiv på kommunestyremøte, også da tertialrapporten ble lagt fram.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

STARTLÅN: Rammen for startlån i kommunen er på rundt 50 millioner kroner, hvor det aller meste er brukt opp.

Ved utgangen av september var det det kommet inn 91 søknader dette året. Flere av søkerne har fått tildelt startlån, andre saker har vært eller er under behandling, mens andre har fått avslag.

MDGs Alexander Rügert-Raustein var aktiv på kommunestyremøte, også da tertialrapporten ble lagt fram.

– Det er en hjertesak for meg dette med startlån. Jeg forstår at det kanskje ikke er akutt fare for at vi må gi avslag på grunn av at det ikke er penger på bok. Min tanke er å skaffe oss en liten buffer - og vil derfor foreslå å øke lånerammen på 10 millioner kroner.

Forslaget fra MDG-representanten fikk også etter hvert flertall. På den måten sikrer man at kommunen ikke kommer i en situasjon der søknader blir avslått på grunn av manglende midler, det vil si for sen søknad om lån fra Husbanken.