Statens vegvesen: – En sommer med mange dødsulykker

47 mennesker døde i trafikken i sommer. Det er 18 flere enn i samme periode i fjor. 90 mennesker er omkommet på veiene så langt i år. 18 personer døde i august-trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor.
  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

PRESSEMELDING: Det er allerede ti flere døde i trafikken ved utgangen av august, enn det var i hele fjor. Sommeren er ofte «høysesong» for ulykker på veiene. Årets sommer er intet unntak. Det som særlig preger juni, juli og august i år er mange omkomne på mc og det store antallet eldre mennesker som dør i trafikken.

- Tre ganger så mange eldre (65 år +) døde på norske veier i sommer sammenlignet med i fjor. 15 personer i år mot 5 i 2021. Vi jobber fortsatt med å analysere ulykkene, derfor vet vi ikke årsakene til årets dødsulykker ennå. Eldre mennesker tåler mindre i en kollisjon enn yngre, og vi har ingen å miste, verken besteforeldre eller andre, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun oppfordrer alle sterkt til å holde oppmerksomheten på veien, bruke bilbelte, holde fartsgrensa og kjøre etter forholdene.

40 prosent økning i antall dødsulykker

Etter årets åtte første måneder har 90 omkommet i trafikken. Årets tall er vesentlig høyere enn de senere årene. Til og med august i 2022 er det om lag 40 prosent flere omkomne enn i tilsvarende periode i 2021 (90 mot 53). Vi må tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare tall til og med august (97).

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Mens Viken holder seg stabilt høyt, er Oslo og Møre og Romsdal fylkene der færrest dør i trafikken, også i år. Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland har den største økningen sammenlignet med fjoråret.

De som omkommer er ofte voksne menn, og bare 20 av de som har omkommet på veiene hittil i år er kvinner.

Det er fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer.

Mange ulykker på MC

Det er langt flere omkomne på motorsykkel (19) enn i tilsvarende periode i fjor (8 mc + 1 moped). I hele 2021 omkom 15 personer på motorsykkel.

- At en av fire som omkom i trafikken i sommer kjørte MC, er for høyt. I likhet med alle andre dødsulykker gransker vi også disse ulykkene. Vi håper det gode samarbeidet med både MC-miljøet og andre trafikksikkerhetsaktører gjør at vi på sikt får ned antallet ulykker med motorsykkel. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, sier Guro Ranes.

Følg gjerne Statens vegvesens podcast «Snakk i vei». Her deler Vegvesenet informasjon og kunnskap som trafikantene kan dra nytte eller lærdom av.

Publisert: