TILSKUDD: Randaberg kommune har fordelt tilskuddene for 2023 til mye forskjellig rundt i kommunen. Kommunen gir hvert år tilskudd til kulturtiltak etter vedtatte retningslinjer. For 2023 var rammen til fordeling 2 060 000 kroner. Dette er likt som i 2022.

Driftstilskudd er den største tilskuddsordningen, med 820 000 kroner til fordeling.

Her kommer Randaberg Fotball «best» ut med 205.000 kroner, fulgt av Randaberg IL Svømming med kroner 105.000m inkludert utstyr.

Randaberg Volleyball kommer ut med 45.000 kroner i den runden.

– Det er også dette året stor bredde i søknadsmassen. Lag og foreninger gir barn og unge gode og trygge fritidsaktiviteter på ukentlig basis, og kjekke ferieaktiviteter i skoleferiene. I tillegg står frivillige organisasjoner for en rekke ulike aktiviteter og arrangementer gjennom hele året, for alle aldersgrupper. Det er gitt 80 tilskudd i 2023, noe som vitner om stor aktivitet, heter det fra kommunedirektøren.

Oversikt tilskudd til kulturtiltak 2023. Foto: Skjermdump Randaberg kommune

Det finnes flere potter man skal fordele. Det dreier seg blant annet om tilskudd til drift av anlegg, tilskudd administrative stillinger, ferieaktiviteter og andre poster.

Randaberg Fotball har baner å drifte og mottar 160.000 kroner til dette. Videre er Randaberg Golfklubb aktuell på samme post, med sine 85.000 tildelte kroner.

Randaberg Forsamlingshus mottar her 65.000 kroner.

Andre poster - den første er drift av anlegg. Foto: Skjermdump Randaberg kommune
Karoline Nore og Randaber Volleyball var med i E-cup og spilte i Italia i forrige uke. Klubben fikk noe tilskudd fra kommunen. Foto: Per Thime

Det er også flere som har søkt om tilskudd til andre ting. Det kan være seg reiser, utstyr, prosjekter, turneringer eller helt andre ting.

Randaberg Volleyball søkte om penger til NM for regionslag og fikk 20.000 kroner, mens Thor Geir Harestad fikk 20.000 kroner for sin bok om Randaberg Fotball 100 år. Randaberg Volleyball har også fått tilskudd for deltakelse i E-Cup, til sammen 45.000 kroner.

Andre tilskudd (prosjekter/arrangementer/utstyr/reiseutgifter). Foto: Skjermdump Randaberg kommune