Flere bruksforbud og gebyrer gitt på Sokn i dag

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Det ble i formiddag avholdt kontroll på Sokn med fokus på tunge og lette kjøretøy. Ingen lett, 64 tunge kjøretøy ble kontrollert, og to ble kontrollert for bilbeltebruk (det siste var ikke en del av kontrollen, men det ble observert).

Hele resultatet fra kontrollen på Sokn:

To kjøretøy fikk bruksforbud for feil sikring av gods.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for feil merking av spesialtransport.

Et foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopass avtale på tungbil.

En fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

En fører fikk 1000 kroner i gebyr for et utslitt dekk.

En fører fikk advarsel for brudd på kjøre- og hviletids reglene.

Et foretak blir anmeldt for ikke å ha kalibrert fartskriver.

To kjøretøy skriftlig mangel på tekniske feil.

Publisert: