Kontroll på Sokn — fikk pålegg om smøring av svingskive før videre kjøring

Mye ble avdekket, blant annet manglende smøring på svingskiven.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll på Sokn i dag. Totalt ble 91 tunge og to lette kjøretøy kontrollert i formiddag. Dagens kontroll var en generell kontroll hvor det utført visuell kontroll under vektkontrollen. Kjøretøy som det var mistanke til noe er galt ble tatt til side for en utvidet og grundigere kontroll.

Kontrollen på Sokn kontrollstasjon avdekket følgende mangler:

Det ble kontrollert bruk av belte i en buss, her var det 18 passasjerer hvor alle brukte bilbeltet.

Måtte smøre svingskiven, for manglende smøring på svingskiven kan påvirke styringen på kjøretøyet som kan forårsake trafikkfarlige situasjoner.

Tre kjøretøy fikk pålegg om smøring av svingskiven før videre kjøring var tillatt. Å kjøre med manglende smøring på svingskiven kan påvirke styringen på kjøretøyet som kan forårsake trafikkfarlige situasjoner.

To kjøretøy fikk pålegg om å ta bort sikthindrende gjenstander i frontrute før videre kjøring.

Seks kjøretøy fikk pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring.

Et kjøretøy fikk pålegg om å trekke ut underkjøringshinder bak før videre kjøring. Avstand fra underkjøringshinder til bakerste punkt på vekselflak var over 40 cm.

En varebil med tilhenger var for tung på varebilen og fikk pålegg om omlasting/avlasting til lovlig vekt før videre
kjøring var tillatt.

To kjøretøy fikk skriftlig teknisk mangel med krav til etterkontroll.

Resterende kjøretøy som var innom kontrollplassen ble det ikke funnet noe galt med og ble sendt videre uten
noe mer kontroll.

Publisert: