Slik blir programmet når Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

MØTE: Når Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer med en større delegasjon til Randaberg søndag og mandag, kan det ligge an til et interessant møte.

Det gjelder flytting av beboere fra tre bofellesskap i kommunen.

– Det er vi kommunen som har invitert Likestillings- og diskrimineringsombudet til å komme her til oss. Vi skal gå gjennom mye av det som har med flytting å gjøre, sier ordfører Jarle Bø til Randaberg24.

Når Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer, gjør de det med toppet lag. Det betyr blant annet at sjefen selv, Bjørn Erik Thon er med.

Les også

Sykehjemsplasser: – Det er for sent å vente, vi må bygge nå!

Før møtet heter det blant annet:

«Hensikten med besøket er først og fremst å innhente ytterligere informasjon om prosessen rundt flytting av innbyggere i kommunen til Vistestølen. Våre vurderinger og anbefalinger vil sendes Randaberg i etterkant.

Som tilsynsansvarlig for at norsk rett og forvaltningspraksis er i tråd med konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og som pådriver for likestilling er det spesielt fire forhold vi gjerne vil belyse nærmere under vårt besøk».

Tidligere har det blitt klaget inn vedtak til Statsforvalteren, hvor det blant annet ble stilt spørsmål om lovlighet med den nevnte flytteprosesessen.

– Der har vi fått medhold fra Statsforvalteren om at vi gjorde det på korrekt måte, sier Bø.

Under møtene er det ganske mange involverte. I en mail Randaberg24 fikk tilsendt viser at det skal være møter med administrasjon, ordfører, varaordfører, gruppeledere for de politiske partier, Fagforbundet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ikke minst med pårørende og verger.

Søndag 19. juni skal brukes til besøk på ett av bofellesskapene, mens møtene arrangeres fra mandag formiddag.

Fra administrasjonen i kommunen blir også kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande sentral. Kommunalsjefen skal ha presentasjon av saken på en varighet på nærmere en time, fra starten av møte

Publisert: