POLITI: På Twitter meldte Politiet i Sør-Vest klokken 13.41 at det har avholdt en trafikkontroll i tidsrommet 10:00-12:00. 50 kjøretøy ble kontrollert, hvorav ingen med utslag på promille.

— Det ble utskrevet 2 forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobil telefon under føring av motorvogn.