— Innstillingen fra kommunedirektøren om en fremtidig skolestruktur fikk en uheldig start

Oddbjørn Rannestad ytrer seg i anledning aktuell sak.
  • Redaksjonen
Publisert:

LESERBREV: Dette er et personlig innlegg, skal derfor ikke ha partiet som underskrift, innleder Oddbjørn Rannestad leserbrevet sitt.

DETTE ER BREVET: Innstillingen fra kommunedirektøren om en fremtidig skolestruktur fikk etter min mening en uheldig start. Et par uker før saken skulle opp til drøfting i formannsskapet, kom ordføreren i en pressemending ut hva hans parti ville gå for i denne saken. Jeg hadde forventet at ordføreren i denne saken ville prøvd å samle partiene til et flertallsvedtak i formannskapet.

I stedet ble den omtalte pressemeldingen et valgkamp - utspill, og dermed "låste" de andre partiene for en videre seriøs drøfting av skolestrukturen.Kommunedirektøren har gjort et solid forarbeid i denne saken. Hun har tydeliggjort at kommunen har store økonomiske utfordninger foran seg, der særlig skole må redusere utgiftene.

Jeg har i tidligere innlegg støtte tanken om en ungdomsskole i kommunen.I tillegg har jeg gått inn for to barneskoler fra trinn 1-7 og en småskole på Harestad fra trinn 1-4. Slik jeg ser må det være et viktig mål, at kommunen gjennom sine politiske prioriteringer styrer unna «rød sone».

Med hilsen

Oddbjørn Rannestad

Publisert: