SVØMMEOPPLÆRING: Randaberg kommune vil gå i dialog med Randaberg svømmeklubb for å se på mulighetene for å gjennomføre tiltak som kan øke ferdigheter og kompetanse i svømming for unge og voksne innbyggere.

Tiltakene bør være spesielt rettet mot innvandrere, heter det i en sak som kommer opp i Hovedutvalg for oppvekst og levekår senere denne uka.

Illustrasjonsbilde fra Sandestranden. Foto: Arkivbilde, Per Thime

Svømmeklubben i Randaberg har tilbud om svømmekurs til alle skolestartere i barnehagen, og har rundt 300 barn årlig på disse kursene. De har også svømmeskole fra 4-års alder og opp til voksen alder. Sist sommer gjennomførte klubben «Trygg i vann»-kurs som ferieaktivitet, spesielt for barn med flyktningbakgrunn.

– I Randaberg har vi en svømmeklubb som har instruktører og kompetanse på alle de områder vi her har nevnt, og som er interessert i et samarbeid. De har mulighet til å organisere tiltak for flere grupper, på dag- og kveldstid, ved behov også individuell opplæring, og med øving både inne i basseng og ute i vann/sjø. Her kan også oppfrisking eller f.eks. svømmegrupper for eldre være en aktivitet, heter det.

Kommunedirektørens vurdering blir at mani må gå i dialog med frivillighet og Randaberg svømmeklubb for å se på muligheten for videre oppfølging av de nevnte gruppene.

– I denne dialogen må kostnadsrammer estimeres, og ikke minst må en vurdere hvem som skal stå for gjennomføringen av opplegg gitt at vi ikke internt i kommunen har kapasitet og ressurser til gjennomføring selv