Kommunen brukte ikke mottatt tilskudd – må betale tilbake

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PENGER: Randaberg kommune mottok flere hundre tusen kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2021, til formålet «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2021».

Nå har kommunen fått brev om å betale tilbake penger fra tilskuddet, for beløpet som ble tildelt kommunen er ikke brukt opp.

I et brev skriver Bufdir at tilskudd som ikke er brukt ved tilskuddsperiodens slutt, må betales tilbake.

Det ubenyttede beløpet er på 222.331 kroner.

– Ubenyttet statstilskudd kan ikke beholdes eller overføres til bruk etter prosjektperiodens utløp – uavhengig av hvordan midlene ønskes brukt. Vi ber derfor om at ubenyttet tilskudd på kr 180 669 tilbakebetales til Bufdir, heter det.

Beløpet skal betales tilbake innen tre uker. Det er ikke kjent hvorfor det tildelte tilskuddet er brukt.

Publisert: