Planlegger ny Coop-butikk på dagens parkeringsplass - sjekk innholdet

Her foreligger der omfattende planer. ||
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

PLANER: 

– På dagens p-plass bygges i første omgang en ny Coop butikk. Når denne er etablert kan resten av kvartalet bebyg- ges. Kontinuerlig drift av Coop butikken er premissgiver for at prosjektet skal kunne realiseres, heter det i et brev til kommunen.,

Brevet er blant annet fra Alice Sturt Arkitektur, Masisv AS og Coop SørVest.

I første omgang håper partene at man allerede i neste politiske møterunde kan ta dette opp.

Planene er omfattende og vil gjøre deler av sentrm ganske så nytt - og kanskje spennende?

– Bakgrunn for saken er at det er blitt utarbeidet et kombinert nærings- og boligprosjekt for Coop-kvartalet med tomteeier Coop og utbygger Masiv As som oppdragsgivere, der eksisterende veiføring fremfor reguleringsplanen fra 2013 er brukt som utgangspunkt. Årsaken til dette er at vi mener dagens veiføring er mer i tråd med visjonen om «den grønne landsbyen» og vil gi bedre forhold for Randaberg sentrum, heter det i brevet.

Hvis det meste går som det skal - eller planlegges, ligger det altså til rette for en ganske stor utbygging.

– Kvartalet åpnes opp med to nye akser. Hovedaksen er fra den nye gågaten til det gamle bakeriet og videre til kommunehuset. Den andre aksen knytter torget/ parken til en opparbeidet gateplass foran eksisterende Coop Byggmix/ Apotek 1.

Langs aksene etableres nye byrom/ møteplasser med ulik karakter, bl.a den nye ”Bakerplassen” som fremhever det gamle bakeriet. Hovedvekt legges på et romslig, vestvendt og lunt plassrom tilrettelagt for utekafeer og andre samlende aktiviteter.

Dette er imidlertid ikke alt.

FAKTA:,,,Over næringsarealene bygges det boliger. Disse deles inn i små enheter med god avstand. Det blir romslige, sol- fyllte, varierte og attraktive uteområder mellom boligene.,Disse knyttes igjen til de nye plassrommene etablert på gateplan med utvendige trapper.,Prosjektet er utarbeidet med fokus på hvordan man på best mulig vis kan integrere ulike kvaliteter inn i kvartalet for å oppnå varierte uterom, spennende gateliv og god arkitektur: et levende landsbysentrum.,,

– Prosjektet tilrettelegger for generøse og varierte uterom både på gateplan og i nivået over (mellom boligene). Gode forbindelser mellom disse skaper liv og varierte og mangfoldige møteplasse i tråd med utviklingen av den grønne landsbyen. Konsekvens ved føringer satt ved reguleringsplan er at de gode og solfylte uterommene blir kraftig redusert, samt forbindelsene mellom uterom og gateplan blir borte da bebyggelsen må bli mer sammenhengende, heter det.

I stedet for fortausbredde på 3 meter som angitt i reguleringsplanen er fortausbredden ved prosjektet satt til min 2,5 meter.

Det er fortsatt en del som skal på plass, men i første omgang foreligge noe. <a href="https://randaberg24.no/wp-content/uploads/2022/04/Nye-Coop-planer.pdf">Nye Coop planer</a>, for Randaberg skal opp politisk flere ganger.