STRØMPRISER: Det er kanskje ikke tiden på året hvor man bruker mest strøm, men dagens strømpriser er dyre, meget dyre.

Lyse.no har oversikten over hva det koster time for time hele døgnet. Dagens priser er høye, meget høye.

Selskapet deler opp i nedre, midtre og øvre sjikt når det kommer til pris per time.

Det er meget høye priser hele dagen, men fra klokken 16.00 og utover ligger prisene i det selskapet kaller øvre sjikt på langt over 600 øre per kWt.

Under ser du hele oversikten som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Morgendagens priser pleier å komme rundt klokken 14.