OPPROP: Flere ordførere i Rogaland og Agder protesterer mot å stoppe E39-arbeid. Blant dem er Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp)

Det er 22 ordførere i Agder og Rogaland som har skrevet under på det som gjelder fremdriften rundt E39 Kristiansand – Stavanger. Uttalelsen ble sendt til Regjeringen v/samferdselsdepartementet, Nye Veier og Stortinget v/ medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen, torsdag ettermiddag.

I oppropet fra de 22 ordførerne står det følgende:

«Vi ser med meget stor bekymring på at Nye Veier nå stopper arbeidet med videre utbygging av E39-prosjektene Mandal-Lyngdal og Bue-Ålgård, samt E18/E39 Ytre ring i Kristiansand. Vi forventer at Regjeringen, Stortinget og Nye Veier bekrefter tidligere vedtak og snarlig sikrer den videre gjennomføringen av disse delprosjektene. Hele landsdelen står samlet bak behovet for en sammenhengende og trafikksikker firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger.

Vi vil samtidig understreke viktigheten av å få ferdigstilt firefelts motorvei mellom Sandnes (Hove) og Ålgård, som er en del av Nasjonal transportplan (NTP). Det er også helt avgjørende å se disse prosjektene i sammenheng, selv om de er organisert og finansiert på forskjellige måter.»

Oppropet ble underskrevet av følgende ordførere:

Jarle Bø ordfører i Randaberg

Dagny Sunnanå Hausken ordfører i Stavanger

Stanley Wirak ordfører i Sandnes

Tom Henning Slethei ordfører i Sola

Irene Heng Lauvsnes ordfører i Strand

Frode Fjeldsbø ordfører i Gjesdal

Jonas Skrettingland ordfører i Hå

Andreas Vollsund ordfører i Time

Sigmund Rolfsen ordfører i Klepp

Kjetil Slettebø ordfører i Bjerkreim

Odd Stangeland ordfører i Eigersund

Magnhild Eia ordfører i Lund

Jonas Andersen Sayed ordfører i Sokndal

Jonny Liland ordfører i Sirdal

Torbjørn Klungland ordfører i Flekkefjord

Per Sverre Kvinlaug ordfører i Kvinesdal

Arnt Abrahamsen ordfører i Farsund

Jan Kristensen ordfører i Lyngdal

Even Sagebakken ordfører i Lindesnes

Margrethe Handeland ordfører i Hægebostad

Nils Olav Larsen ordfører i Vennesla

Jan Oddvar Skisland ordfører i Kristiansand