VASKEJOBBER: Randaberg kommune har inngått rammeavtale med ProClean AS fra Sandnes når det kommer til hovedrengjøring av seks barnehager og tre SFO-ordninger én gang i året.

I tillegg skal avtalen dekke behovet for renholdsvikarer til renholdstjenester ved kommunens virksomheter, primært ved renhold av helse og velferd.

Innen kommuale tjenester er renhold den avdelingen med høyt sykefravær Etter årets ørste kvartal var det på 14,6 prosent.

I tildelingen man kan lese mer om på Doffin går det også fram at kommunen har behov for opprydding og utvask av kommunale boliger.

Det ble mottatt fem tilbud da anbudskonkurransen var avsluttet.