Statsforvalteren med tilsyn i kommunen - påpekte lovbrudd ved elektronisk medisineringsstøtte