205 millioner kroner til inkludering av barn og unge - sjekk liste for Randaberg