RAPPORT: I Sande barnehage har de det aller meste på stell når det kommer til brannvern.

Det slår Rogaland brann og redning IKS fast i en tilsynsrapport etter nettopp et tilsyn.

Tilsynet i barnehagen ble gjennomført 7. juni hvor man blant annet hadde som formål å sjekke om barnehagen hadde et velfungerende system når det kom til internkontroll som ivaretar brannsikkerheten.

I rapporten som foreligger slås det fast at det arbeides godt med brannvernarbeidet i Sande barnehage.

Av branntekniske installasjoner er det brannalarmanlegg med direktekobling til 110-sentralen, manuelt slokkeutstyr og etterlysende ledesystem. Barnehagen på Sande har 54 barn på fire avdelinger og 13 ansatte og renholderee.