Flere stilte spørsmål om kraftledning over Randaberg

De kom fra Randaberg og Stavanger for å delta på folkemøte. Møtet gikk over tiden, for det var mye å spørre om – og svare på. Vi har med et par av spørsmålene og svarene.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Thor Geir Harestad hadde flere spørsmål under folkemøtet.|||

FOLKEMØTE:

Det var først orientering, men etter det var det publikum som hadde muligheten for å stille spørsmål rundt en ny kraftledning over store deler av Randaberg.,

Det var mer enn 100 fremmøtte, men ikke alle hadde spørsmål - men noen hadde sitt å spørre om.

Først ut på listen var Thor Geir Harestad. Han startet med å takke for en god oppsummering, men hadde mer å si.

– Jeg har noen spørsmål om dette, for her er det pengene som rår. Jeg trodde dere ville vise respekt for det som er gjort tidligere. Jeg lurer på hva skal man gjøre for å bruke kabel på hele nettet, hva har andre gjort for å bruke kabel og det tredje, hva gjøre dere hvis Randaberg melder seg inn i Agder Energi?

– Det blir mye om kabel her, for jeg skjønner at mange ser og skjønner at mye går i luftlinje her. Kabel er et dyrt tiltak, og jeg viser blant annet til nettmeldingen fra olje- og energidepartementet. Sammenlignet med luftledning er dette dyrt, sa NVE representant Midtsian.

Hun la også til at kabling gjør en bedre totalløsning i en slik jobb som dette, men har store gravekostnader. Det er betydelig dyrere.

Til det siste spørsmålet om hva man ville gjøre hvis Randaberg kommune meldte overgang til Agder Energi, svarte hun:

– Når det gjelder det siste spørsmålet, så gjelder reglene for alle regioner, også for Agder.

En annen stilte spørsmål ved master ved Hålandsvatnet - og at noen ledninger ville være så nærgående at man ved Hålandsvatnet omtrent kan ta på dem.

– Dere leker med folks følelser og livskvalitet. Dere ignorerer de mulighetene vi hadde. Dere har ikke søkt om noe annet. Dette koker ned til at ingen av oss som sitter her ikke vil ha dette i høyden. Dere sparer lite penger i det lange løp - men for oss som bor i områdene er dette også støy. Det er trist at det er pengene som rår, sa vedkommende.

NVE fulgte opp med at penger er det viktigste.

– Vi trenger også å vite de nødvendige innspillene. De negative konsekvensene er utredet, men det er viktig å ha synspunkter på det som er ømsøkt. Vi skal se gjennom skikkelig og er ikke der ennå, men dette skal vi også se på etter hvert. Dette skal vi ta med oss videre, sa NVE.

Det var også spørsmål om ny trafo på Randaberg - og mer til. Det kom nemlig en skikkelig runde fra en av deltakerne på møtet, faktisk en tirade mot planene. Hun mente at ved dette ville man ta fra folk mye, som inntekt og så mye mer.

Lnett fortalte om prioriteringer, hvor Lnett orienterte at Randaberg kommunes innstilling var med, men ikke tatt med videre. Når det gjelder ledninger, så skal det være minst 10 meter.

– Det er et tiltak vi håper og tror skal være bra. Det ble også spurt om statistikk på feil i nettet, både luft og jordkabel. Om hvilke feil det er og hvor lenge det varer. Jordkabel har stort sett varige feil når det er feil. Luftledning har oftere feil enn jordkabel. Luftledning er for kortere tid.

Det var en del spørsmål om støy og utfordringer.

– Det er jo lyd fra linjene, som spesielt i fuktig vær vil gjøre seg gjeldene. I forbindelse med transformatorstasjon så er det ikke snakk om mye lyd. Det er også mulig med tiltak mot støy ved slike stasjoner. Det er gjort beregninger på støy. Ved stasjonenen ønsker vi å komme ned mot 30 dB, kravene er rundt 40db, sa Lnett-representanten.