Vi sjekker arbeidsmarkedet: Kommunen ansetter person i historisk stilling

Miljøvaktmester har det aldri tidligere vært, men nå skal kommunen ansette i denne spesielle stillingen.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

ARBEIDSMARKED: Hver uke oppdaterer Randaberg24 med hvordan arbeidsmarkedet ser ut når det kommer til ledige jobber rundt i kommunen.

Denne uka finner man også et utvalg - og ikke rikholdig.

Det er noen jobber som er lyst ut, hvor også noen av dem er nye de siste par dagene.

Via NAV sitt nettsted, Arbeidsplassen, kan man blant annet se disse stillingene som er på markedet.

* Miljøvaktmester, Randaberg kommune.

Det er kommunen som har denne stillingen ut, den som er nyopprett. Stillingen er rettet mot personer som bor i kommunale boliger og som av ulike grunner har lav boevne.

– Dette kan dreie seg om rus og psykiske lidelser, nedsatt boevne som følge av omfattende rusmisbruk, samt nyankomne flyktninger som har behov for forsterket oppfølging i starten.

Arbeidsoppgavene er flere, men vil i all hovedsak bestå i hjemmebesøk og oppfølging av beboere i kommunalt utleide boliger.

Det kan være at dette kan være jobben som flere ser som interessant og spennende.

Det finnes flere jobber man kan sjekke nærmere:

* Kvinnelig badevakt

* Undervisningsstilling

* Faglært baker

* Kantinevert

* Audiograf

Publisert: