NAV sliter med rekruttering til kommunale stillinger

NAV-sjef Kel Tighe.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SLITER: Denne uka møtes Administrasjonsutvalget til møte. Der er en av sakene som skal opp det som dreier seg om bemanning i kommunen.

I en av sakene dreier det seg om utfordringer med rekruttering.

— Det har vært og er er fortsatt utfordringer knyttet til å rekruttere spesielt nyutdannede med ingen eller lav ansiennitet til kommunale stillinger i NAV. Innslagspunktet på lønn for denne gruppen varierer med 60-70 000 for statlig og kommunalt ansatte - som i all hovedsak utfører samme type arbeid, heter det i saken som det skal orienteres om.

Videre heter det at man ved NAV har mange med lang fartstid, men utfordringen er å rekruttere nye.

— Vi får godt kvalifiserte søkere, men de velger å takke nei som følge av dårligere vilkår enn statlige, eller at de går ned i lønn fra tilsvarende stilling andre steder i NAV. Dette er en reell utfordring som kommunedirektøren vurderer at en må prioritere å se på mulige tiltak slik at vi sikrer kompetent arbeidskraft også for tiden som kommer.

Kommunalsjef for NAV, Kel Tighe, foretatt en kartlegging av NAV kontorene i regionen som viser at det er en rekke tiltak som kan bidra til en bedre harmonisering av lønn mellom statlig og kommunale ansatte.

— Generelt sett kan det se ut til at det å rekruttere er en større utfordring enn å beholde, noe erfaringene fra de fleste avdelingene viser. Dette tolkes som at arbeidsmiljøet og trivselen jevnt over er god. Vi har som alle arbeidsgivere en viss grad av turm over, og det ser ut til at de som velger å slutte hos oss ofte begynner å jobbe i større kommuner, fylkeskommune eller andre større bedrifter med større fagmiljø.

Kommunedirektøren kommenterer også det som har med lønn å gjøre.

— Det vil også være aktuelt og nødvendig å forsøke å gjøre noe med startlønn for kommunalt ansatte i NAV. Vi klarer ikke å konkurrere med statlige vilkår, og godt kvalifiserte søkere velger å takke nei til Randaberg kommune og ja til statlige stillinger i nærliggende kommuner. Stalig og kommunalt ansatte gjør samme jobb, men ikke for samme lønn - så det må tilstrebes en harmonisering.