Vraket fra MDGs toppliste: - Ja, det er bittert, men partiet ville ha en mykere linje

Alexander Rügert-Raustein er på 47. plass på MDGs liste til neste års fylkestingsvalg. Han var innstilt på 3. plass, men slik ble det ikke.

Alexander Rügert-Raustein er inne i sin siste periode i fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen i partiet vraket Randaberg-politikeren til neste periode.
  • Per Thime
Publisert:

POLITIKK: Det har til dels stormet rundt nominasjonen til MDG i Rogaland. Tidligere i dag ble den endelige listen lagt fram og der finner vi Randabergs MDG-representant Alexander Rügert-Raustein på 47. plass.

Det var aldri planen. Det brøt nemlig ut åpen strid i nominasjonskampen i Rogaland MDG. Rügert-Raustein har tidligere sagt til Rogalands Avis at Rune Askeland ikke er en egnet kandidat som leder i Rogaland MDG.

Det var går Askeland som ble nominert på 1. plass, men Randaberg-politikeren kom heller ikke på 3. plass som han var innstilt på. Da ga han beskjed at han kan være på listen, men helt i bunnen - på 47. plass.

– Jeg trakk meg fra 3. plassen ettersom jeg kjenner mine begrensinger med tanke kapasitet og motivasjon. Jeg ville fortsette som gruppeleder og fikk ikke støtte for det. Det betyr at partiet ønsker en annen tilnærming til politikken vi står for. Det vil være vanskelig å støtte all den tid jeg er av den oppfatning at å stå rakrygget som i saken rundt omkjøringsveien på Karmøy som førte til at vi ble skjøvet ut av posisjonen var nødvendig, sier han til Randaberg24.

Han legger til:

– Ellers gjør vi akkurat samme feil som vi klandrer SV og Venstre for, nemlig straks det kommer andre hensyn enn klima og miljø i bildet ,så bøyer vi av. Gjør vi det blir MDG overflødig i det norske politiske landskap. Personlig skal jeg ut i full jobb når jeg slutter som politiker på heltid. Det gir mindre rom for balansering av lokal- og fylkespolitikken og da prioriterer jeg mitt Randaberg, fortsetter han.

Dette er topplisten, det vil si topp 3 for nominasjonen til Rogaland MDG: 1.Rune Askeland, Stavanger2.Ingrid Reiersen Kartveit, Sola3.Jon Torger Hetland Salte, Time

Så har man sikkert sett på flere årsaker til at man satte opp listen som man gjorde. Høsten 2021 trakk MDG seg ut av samarbeidet med Ap, Sp, KrF og V på grunn av uenighet i samferdselspolitikken i fylket. Lokalpolitikeren fra Randaberg var leder av Samferdselsutvalget. Som leder av utvalget sa han blant annet at Rogfast var som et prestisjeprosjekt med mange skjeletter i skapet. Han raljerte med at det først etter et NRK-oppslag blir laget en jordskjelvrapport, skrev Aftenbladet. Han hisset på seg flere andre politikere i den forbindelse.

I praten omtaler han sitt eget parti som «kaffe-latte» partiet. Det er noen hører flere omtaler dem som.

– Det er noe vi blir oppfattet som. Vi har størst oppslutning i byene blant annet fordi vi har stor suksess med politikken vår i Oslo som kan overføres til andre byer. Politikk som ofte ikke eller bare delvis er overførbar til distriktskommuner. Vi klarer ikke å skape interesse for bredden i politikken som faktisk finnes som gjør greie for akkurat dette skillet. Vi har den beste landbrukspolitikken som løfter små og mellomstore bærekraftige gårder mye mer enn noe annet parti. Vi er tydeligst og mest konsekvent når det gjelder jordvern. Matjord skal fredes.

Så legger han til:

– Så er det ikke meg, men politiske motstandere og folk som ikke forstår helheten i politikken vår som omtaler MDG som «kaffe-latte-parti». Det er dette stempelet vi ønsker å bli kvitt, men jeg menre det blir vanskelig når en setter en profilert bypolitiker i førersetet. Det var også det jeg sa til RA den gang, ikke at Askeland er uegnet.

Randaberg24 stilte Rügert-Raustein flere spørsmål.

* Du er på 47. plass etter eget ønske, hvorfor ?

– Jeg ble foreslått på «hedersplassen» for innsatsen jeg tross alt har gjort og skal gjøre i det året som står igjen i perioden. Det setter jeg pris på. 47. plassen er i god kotyme.

* Hva sier dette om partiet MDG I Rogaland at du virker å ikke ha tillit oppover i systemet?

– Det viser at partiet i søken om å bli et folkeparti blir mer villig til å bøye av for den politikken vi er her for å kritisere, for å holde på maktposisjoner og få delvise gjennomslag. Selvsagt dreier politikk seg om gjennomslag. Etter mitt syn blir disse gjennomslagene verdiløse i lys av at vi er langt i fra nær nok en bærekraftig politisk kurs. Å styre etter å mislykkes som sivilisasjon bare litt mindre ille gjør ikke mening for meg.

* Hvem taper på at du ikke er med der oppe i toppen, partiet eller er det deg?

– Alle! Både partiet, meg og folket. Klart jeg er personlig skuffa, men det går over. Jeg har vert ute i mørkere vinternetter enn dette.

Han fortsetter:

– Som sagt går partiet i samme felle som vi kritiserer Venstre og SV for, nemlig å bøye av når andre hensyn enn klima og miljø kommer inn i bildet. Da blir vi overflødig i det politiske landskapet. Både rød og blå blokk har sitt parti som leverer klima-alibiet. Resultatet er kjent. Vi er ikke i nærheten av å nå internasjonale mål. Partiet som representerer den tredje grønne blokka må være relevant. Folket mister det partiet som har politikken, som har sjanse til å få samfunnet på lag med naturen igjen. Partiet som er mest tydelig på at dette vil koste både penger og levestandard, men viss vi handler rask og klokt vil det ikke koste livskvalitet slik det vil skje viss vi ikke handler. Det er en vesentlig forskjell mellom levestandard, det vil si materielt forbruk og livskvalitet, det vil si hvordan jeg har det.

Han forteller at han klarte å føre fylkespartiet fra 1. prosents oppslutning ett år før valget i 2018 - til 5,1 prosent i 2019.

– Siste måling var hakket bedre med 1,8 prosent som tilsier at mindre enn 4 mandater i fylkestinget er nederlag. Det gjenstår å se det nye laget lykkes med det. Partiet har gjort oppoverbakken mye brattere for seg selv ved å legge alt i Stavanger-kurvet, igjen.

* Nå blir det ut av fylkespolitikken, men du skal fortsette som lokalpolitiker. Hva tenker du om å gå ut av fylket? Har du vært for klar? Burde du svelget en kamel av og til og ikke vært så bastant?

– Jeg var innstilt til å bære det grønne flagget videre like tydelig som jeg er kjent for å være. Da nominasjonskomiteens forslag kom for to måneder siden var det tydelig hvor dette bar hen. Slik sett er det ikke en bombe. Poenget mitt er at partiet blir overflødig uten denne tydeligheten jeg står for. Selv om jeg tapte på det, er å svelge mange kameler opplagt ikke veien å gå. Vi trenger ikke et Venstre-light til.

* Hvordan er "standingen" din i partiet i fylket, synes du etter dette?

– Partiet vil om mulig i enda større grad å bli oppfatta som by-parti. Vi bomma på analysen til valgkampen 2021 der vi sa at vi vinner valget i byene fordi der har vi størst oppslutning. Å løfte partiet en prosent fra 5 til 6 prosent i byene er opplagt mer krevende enn å løfte oss en prosent frå 2 til 3 prosent i distriktet. Likevel vil vi få flere stemmer ut av det siste. Elles er kollektiv, sykkel, fortettings politikken vår godt kjent, mens alt for få vet at vi har den beste landbrukspolitikken som er bærebjelke for desentrale samfunn. Alt for få er klar over at når vi sparer klima og miljø ved å skrote alle meningsløse motorveiprosjekter frigjør vi også store midler til trafikksikring og ikke minst vedlikehold av vegnettet i distriktet som blir neglisjert.

* Men din «standing» etter dette?

– Når det gjelder meg så får det nye laget vise kva dei kan få til i neste periode. Så blandes kortene på ny i 2027.

Publisert: