Skolestruktur er sendt på høringsrunde - du kan gi dine innspill

Høringen er for modell 5 og 6 i saken om ny skolestruktur i Randaberg kommune. Frist for innspill er 31. januar 2023.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

SKOLESTRUKTUR: Det har de siste måneder vært diskutert mye om skolestrukturen på Randaberg.

Nå skal det høres fra flere hold det som går på modell 5 og 6. Våren 2022 ble det gjennomført en høring om fire ulike modeller for hvordan Randabergskolen kunne bli organisert i fremtiden. Her fikk ansatte, foreldre og elever anledning til å uttale seg om de ulike modellene, og gi sine tilbakemeldinger, skriver kommunen på nett.

Høringen ble avsluttet våren 2022, og ble oppsummert i kommunestyret 20. oktober 2022, sak 39/22. I saken ble det foreslått en ny modell 5, og det kom også inn et nytt forslag, kalt modell 6. Disse modellene har ikke vært ute til høring.

Det er nå laget et høringsdokument som du kan sjekke ut nærmere.

I korte trekk er alternativ 5 at elevene på 1.-7. trinn ved Harestad skole flytter til Grødem og Goa, ungdomsskoleelevene fra Grødem og Goa, flyttes over til Harestad skole. Da vil man stå igjen med to barneskoler, Grødem og Goa og en ungdomsskole på Harestad.

Det betyr også at gamle Harestad skole rives.

Når det gjelder alternativ 6, så er det om to 1–10 skoler og en barneskole. Det leser du mer om i faktaboksen under.

På Facebook-siden JA til Harestad skolekrets er det allerede et bra engasjement rundt skolestrukturen for flere år fremover.

Publisert: