KOMMUNESTYREMØTE: Det er flere saker, og interessante saker, når kommunestyret møtes i kveld.

Der skal man blant annet avgjøre hvor mange flyktninger kommunen skal si ja til for dette året, men det skal også opp et par reguleringsplaner, kommunal planstrategi og en del til.

Mye er sagt og gjort på forhånd, men debatt/diskusjon kan det blir rundt flere saker, blant annet om detaljregulering av Harestadvika og Skiftesvik småbåthavner, noe som er en klagebehandling.

Uansett, sendingen ser du i vinduet under og hele sakslisten ser du her.