LEDIGHET: Ferske ledighetstall fra Nav viser at bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tilgang, utgjorde 5 893 personer ved utgangen av januar, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Av dem er 4 889 personer, eller 1,9 prosent, helt ledige. På landsbasis er 2,1 prosent helt ledige. I tillegg er 1 647 personer registrert som delvis arbeidsledige.

– Bruttoledigheten har økt med 745 personer siden januar i fjor. Sammenlignet med desember ser vi også en økning, og skyldes normale sesongvariasjoner på denne tiden av året, sier Merethe P. Haftorsen.

Den siste oversikten som kom i dag viser at det i Randaberg ved utgangen av januar var 96 personer som var helt uten jobb, noe som er 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

I forhold til samme måned i fjor så er disse tallene 19 personer færre enn januar i 2023, eller 17 prosent.

Her er hele fylket. Foto: Skjermdump Nav

I januar ble det ble det utlyst 7 106 stillinger i Rogaland. Det er en økning på 10 prosent fra i fjor. Desidert flest stillinger ble lyst ut innenfor helse, pleie og omsorg med 2 236 ledige stillinger. Andre bransjer med høye utlysningstall var industri, bygg og anlegg, ingeniør og IKT-fag og undervisning.

– Det høye antallet ledige stillinger stadfester at behovet for arbeidskraft i fylket fortsetter å være på et høyt nivå. Mange bedrifter sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse når etterspørselen er høy og ledigheten lav.