POLITIKK: Administrasjonsutvalget hadde i ettermiddag møte, og første sak på agendaen handlet om det svært høye sykefraværet i Randaberg kommune. Målet er å få redusert sykefraværet.

Robert Raustein (Frp) åpnet det hele, han lurte på om det gikk an å vite sykefravær under sykt barn, og hvor mange som er borte fra arbeid uansett grunn. Noe som ikke gikk an å sjekke ut under møte. Ordfører ga også klar beskjed om at det ikke er noe quick fix det som har med sykefravær å gjøre.

– Stavanger kommune hadde i fjor 9,3 prosent. Vi er den kommunen i regionen som har høyest sykefravær. Tror det er uavhengig av grunn, vi har en utfordring vi er nødt til å jobbe med, sier ordfører Jarle Bø (Sp).

Hvordan møter vi kollegaene våre og jobber en-og-en?, stilte Jarle spørsmål.

Det er nemlig sammensatte årsaker til problematikken, bransjeprogram for helse er gitt, og om det hjalp var usikkert blant politikerne.

– Fikk en del tips og råd i helse, spørsmålet er om de bruker verktøyet de fikk, noe som bør sjekkes opp, og opprettholdes kontinuerlig, sier utvalgsmedlem, Randi Malmin.

– Det var et godt innspill, vi må prøve å ta lærdom av hvor vi har lykkes, men i sum har vi ikke lyktes med dette, sier Bø.

Det var lite bekymring rundt det som hadde med fravær å gjøre. Foto: Simen Ingemundsen

I 2023 var det 10.1 prosent sykefravær i Randaberg, mens det i 2022 var 9,1 prosent. 2021 var derimot 0,1 prosent høyere enn i 2022, men 0,9 prosent lavere enn i 2023.

– Egenmelding får folk raskere i jobb, enn eks antall dager sykemeldt av lege. Lurer på hvilke nivåer vi må arbeide på, sier Ingvild L. Denut (Ap), som poengterte det handlet om langtidsslitasje.

Vanskelig med sykefravær er hvorfor vi har det. Det jobbes på flere nivåer; i virksomheten og overordnet i kommunen. Det jobbes på tvers, og det er blitt større fokus på problematikken i kommunen.

– Ser jo at det virker som innføring av nytt verktøy gjør det tryggere for de som skal følge det opp. Godt tiltak å møte fastlegene, slik kommunen kan hente inn potensiale. Virker som vi har flere verktøy enn før, følger Denut (Ap) opp.

Randi poengterte at det finnes klare indikasjoner; blant annet sier det noe om leders kjennskap og kunnskap rundt tallmateriale inn i bemanningsplanene sine.

Robert Raustein (Frp) stilte en rekke spørsmål, her sammen med Renate Kolnes (H). Foto: Simen Ingemundsen

Randaberg kommune sin overordnede HMS-målsetting er å kontinuerlig arbeide for et trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, arbeidsglede, læring, personlig vekst og kompetanseutvikling, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. Det rapporteres for sykefravær for hvert kvartal og det er blant annet tema i AMU, ledergruppe, samarbeidsutvalget og administrasjonsutvalget.

Når det kommer til kvartal gikk sykefravær fra 11,3 prosent i første kvartal til 11,2 i fjerde kvartal.

– Kan ha med underbemmaning og utslitte arbeidstakere, snakket Bø om, som fører til belastning for kommunen.

– Viktig å ta for seg pengebruken i helsen og skole, som er høy. Ingenting som får meg til å tro at en legger på x penger på driftsnivået vil føre til at det blir mindre sykefravær, la Bø til.

Flere eldre, men færre arbeidstakere, fører til kontinuerlig utfordring.

– Synes det er veldig interessant, godt det ikke legges i en skuff, avsluttet Robert Raustein (Frp) før saken var ferdig drøftet for denne gang.