INNSAMLING: Nylig gikk konfirmantene fra dør-til-dør, du fikk garantert besøk av dem.

24.924,64 kroner kom inn som kontanter til aksjonen, totalen blir ikke klar før i juni, etter melding fra Vipps. Det er via Vipps at mesteparten av pengene kommer inn.

– Vi blir alltid like overrasket over hvor mye kontanter som kommer inn. Det var noen stolte konfirmanter som hadde klirrende mynt i bøssene, forteller ungdomsarbeider Marie Vistenes.

Rundt 16.000 av disse kronene kom inn da konfirmantene gikk rundt tirsdag, resterende av de nær 25.000 kronene kom inn via kollekten som var i går.

I år handler fasteaksjonen om vann, for nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden, og det på grunn av jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt.

– Vi er veldig spente på totalen, som vi må smøre oss med tålmodighet for å få, avslutter daglig leder Inger Anne Ellingsen, hun legger også til at nær 25.000 kroner var lavere enn i fjor.