– Skolen skrelles ikke ned

Engasjementet rundt skole i Randaberg er fortsatt stort. Her er Høyres gruppeleder og ordførerkandidat, Renate Kolnes, med leserbrev.

Renate Kolnes er gruppeleder for Høyre
  • Redaksjonen
Publisert:

LESERBREV: De 7 personer som står bak leserinnlegget «Skolen skrelles ned» og som kaller seg for å være foreldregruppen i Harestad skolekrets fremsetter feilaktig informasjon, usannheter og beskyldninger som kan danne grunnlag for usikkerhet og bekymring blant både barn, foreldre og innbyggere i kommunen vår.

For å si det viktigste først: Randabergskolen skal ikke skrelles ned.

Randaberg har i flere år brukt mer penger på skole per elev enn nabokommunene våre og andre sammenlignbare kommuner og det er ingenting galt i det, det viser nemlig at det er fint å vokse opp i Randaberg. Men i en tid hvor både bedrifter, kommuner og privatpersoner opplever prisstigning, økte renter og økte kostnader har vi mindre å rutte med. Dette gjelder også kommunen. I tillegg er det ingen hemmelighet at Randaberg er i en noe økonomisk presset situasjon – vi har høye inntekter, men vi har også høy gjeld.

Det totale skolebudsjettet i Randaberg i 2022 var på omtrent 132 millioner kroner og ja, vi har vedtatt at det skal kuttes 6 millioner i 2023. Men undertegnede har aldri noensinne sagt at skolens ansatte må jobbe smartere. Jeg har sagt at jeg er trygg på at kuttet vi nå gjør både er løsningsorienterte og at vi skal fortsette å levere en knallgod skole i Randaberg.

For Randabergskolen leverer og skal fortsatt levere god kvalitet, det er viktig for hele kommunestyret. Derfor vedtok 26 av 27 representanter (alle utenom Venstre), at vår kommune fortsatt skal være en av de kommunene i Rogaland som bruker mest penger på skole og det viser at vi satser på skole, på barn og på fremtiden. 

Derfor undrer jeg meg sterkt over utsagn i leserinnlegget «skolen skrelles ned» som skriver:

«Skolen er for kostbar og må derfor klare seg med mindre ressurser. Randaberg skal for all del ikke bruke flere ressurser på skolen enn naboen».

For Randaberg bruker og skal fortsatt bruke mer penger på skole enn naboene våre.

For å synliggjør nok en faktafeil som fremkommer i leserinnlegget kan jeg ta med at kommunestyre har bevilget 10 million kroner til ny kunstgressbane på Myrå 2 og 7,5 millioner kr til ny skatepark.

Her skriver «foreldregruppen» at dette er vedtatt uten en kommunal krone. Dette er feil. Kommunen skal finansiere 5 millioner kroner av de 10 millioner kr med kommunens penger, og for ny skatepark skal kommunen finansiere 2,5 millioner kroner av 7,5 millioner kr. Resten skal finansieres med spillemidler og dugnads- og sponsorinntekter som er helt vanlig i den norske modellen, med bygging av idrettsanlegg og kultur anlegg.

Og når det gjelder videre utsagn i leserinnlegget om skolestruktur, blir jeg oppriktig litt paff.

At to personer i «foreldregruppen for Harestad» som i utgangspunktet har så stor kunnskap innen skole, enten gjennom å ha sittet i kommunestyret i 4 perioder og 16 år eller som FAU-leder i flere år, fremsetter så mange uriktige påstander som igjen skaper bekymring og usikkerhet til foreldre og barn, mener jeg er under enhver kritikk. Selv om jeg er politiker og må tåle mye kritikk, forventer jeg mer etterrettelighet i uttalelser.

Det medfører overhode ingen riktighet i at skolebygg skal rives så snart som mulig. Tvert imot er det i høst blitt gjennomført en ryddig demokratisk prosess som ser på helt nødvendig ting, herunder bygningsmasse, fremtidige elevtall, demografiutvikling og struktur i skolen. Sak om skolestruktur har vært ute på høring og deretter oppe til behandling i kommunestyret. Når det var to modeller til skolestruktur som ikke hadde vært ute til høring, ba politikerne om at innbyggerne skulle få si sitt og sendte deretter dette ut på høring, nettopp fordi vi ønsker og er opptatt av medvirkning fra innbyggerne våre. Sak om skolestruktur kommer opp på nyåret 2023 engang og først da skal vi politikere fatte en avgjørelse.

Vi som politikere er nødt til å tørre å se på, vurdere og ta valg på ulike løsninger som ser inn i fremtiden uten at vi blir ilagt beslutninger før saken har vært oppe til behandling!

Randaberg er Norges minste landfaste kommune med svært få avstander sammenlignet med andre kommuner. Det kan virke som at vi bor ytterst på Helgelandskysten og at avstandene i kommunen og mellom skolene er både mile- og timevis.  Det er 2,3 km fra Harestad til Goa skole og 2,1 km fra Harestad til Grødem skole. At enkelte elever vil ha behov for skoleskyss, er opplagt og kommunen vil selvsagt legge til rette for et godt tilbud til elevene, likt som andre steder i landet.

Vi leser leserinnlegg fra «Foreldregruppen i Harestad skolekrets» som i sitt leserinnlegg skriver «en av de svarte trådene i kommunens utsendelse er at respekten for nærskolen er en saga blott, jamfør elevrettigheten i opplæringslovens paragraf 8», og i tidligere leserinnlegg er det skrevet at kommunen bryter loven om nærskole, dersom modell 5 eller 6 blir vedtatt.
Opplæringsloven er tydelig og ufravikelig, og dersom et vedtak om modell 5 eller 6 hadde blitt gjeldende og således stridt mot nærskoleprinsippet, kan alle være helt trygge på at Statsforvalteren ville stoppet denne saken for lenge siden. 

Sannheten er at skulle det ende med at Harestad skole 1 - 4 trinn legges ned så er det ingen lov som brytes fordi da er nærskolen til dagens Harestad-elever på 1.-4. trinn enten Grødem eller Goa skole. Dersom tidligere kommunestyrerepresentant Torgeir Harestad eller mangeårig FAU-leder ved Harestad Arnstein Wee ikke vet dette, er jeg oppriktig sjokkert over at slike kunnskapsrike mennesker ikke har innhentet denne kunnskapen før de sprer utrygghet og falske anklager i et leserinnlegg.

26 av 27 representanter i kommunestyret vedtok 15. desember et budsjett og en økonomiplan som er fremtidsrettet med godt over 3% i driftsoverskudd. De reduserte driftskostnadene er på ca 3% for hele kommunens organisasjons og heldigvis har vi en drift i Randaberg på både tjenester og kvalitet som ligger langt over landsgjennomsnittet, som viser oss at vi har noe å gå på. Vi ruster Randaberg kommune slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til alle våre innbyggere i nåtid og i fremtid.

Med hilsen

Renate Kolnes, Høyre Randaberg

Publisert: