Foreldregruppe foreslår alternativ 7 i skoleplan - ønsker nytt bygg for 1–4 trinn

Torsdag skal sak om skolestruktur opp på kommunestyremøte. Det skal ikke gjøres vedtak om hav det blir, men foreldregruppen som har engasjert vil ha med et nytt alternativ.

Sissel Oanæs Dahl er en av flere som engasjerer seg om skolestrukturen på Randaberg. Nå har foreldregruppen satt sammen alternativ 7.
  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

ENGASJEMENT: I den forbindelse har foreldregruppen sendt ut mail til alle kommunestyremedlemmene før morgendagens møte.

– Vi foreslår ny modell 7 hvor Harestad Skolekrets består samtidig som man sparer 140 millioner kroner i forhold til opprinnelig plan for byggetrinn 2, sier Sissel Oanæs Dahl til Randaberg24.

I den nye modellen som foreldregruppen ønsker å ha med, står det blant annet:

«Alternativ 7 er en fremtidsrettet løsning som består i at byggetrinn 2 nedskaleres til en 1-4 skole og nye Harestad fortsetter som trinn 5-10. Goa og Grødem fortsetter også som 1-10 skoler. Med god planlegging, kan trinn 2 utvides på et senere tidspunkt slik at nye Harestad kan brukes som ungdomsskole for hele bygda dersom befolkningsgrunnlaget øker og det er behov og ønske for det».

I forrige møterunde møtte over 200 personer opp utenfor kommunestyresalen da det var gruppemøter.

– Vi skal virkelig kjempe for dette og dette må med i den videre behandlingen av denne så viktige saken. Vi er mange som engasjerer oss og har også snakket med flere lærere. Blant dem er det ganske mange som sier at de ikke er interessert i å bryte opp dagens arbeidsmiljø, hvor man kanskje skal flytte arbeidsplass fra Harestad til Goa eller Grødem. Det er flere lærere som da vil vurdere jobber i andre kommuner enn Randaberg, sier hun videre.

Det har vært en del møtevirksomhet. På mailen som er sendt er det Sissel Oanæs Dahl, Leidulf Øvrebø, Ørjan Einarson, Arnstein Wee og Thor Geir Harestad som har signert.

– I morgen er det kommunestyremøte og jeg skal i spørretime med ordfører Jarle Bø før møtet settes. Det er mye bygging rundt sentrum og det er også planer om byggeområder for bolig etter hvert i områdene rundt sentrum. Her snakker vi om steder som Odnaberg og ikke minst der hvor Randaberg stadion er i dag. Det er tilflyttere til kommunen og mange bosetter seg i sentrumsnære områder - der det etter vår mening selvfølgelig skal være en nærskole.

Gruppen har også sett på det som har med finansiering av alternativ 7.

«Alternativ 7 kan bl.a. finansieres ved salg av skoletomt til gamle Harestad skole, anslått verdi 40-50 millioner og innspart penger på vedlikehold av gamle Harestad skole i 4 år på 35 millioner. I tillegg unngår man unødige oppgraderings-kostnader ved Goa, Grødem, nye Harestad og veinett for å tilpasse dette en midlertidig skolestruktur. Dette kan lett beløpe seg til et tosifret millionbeløp. Med dette som utgangspunkt, vil modell 7 vil gi et antatt lånebehov på ca 100 MNOK. Lånet kan i stor grad finansieres med besparelser i driftsutgifter i forhold til den gamle eksisterende bygningsmassen. Driftskostnader ved ny skole kan reduseres ytterligere ved å søke Enova om tiltak til feks solcellepanel og jordvarme».

– Modell 7 vil være både bærekraftig og framtidsrettet, med nytt bygg og flere enøk-tiltak passer den godt inn i visjonen om den grønne landsbyen, avslutter foreldregruppen.

Publisert: