Utreder skolestruktur og sender saken videre for behandling