Kort oppsummert

  • Regjeringspartiene Ap og Sp har inngått en ny pensjonsavtale med fem andre Stortingspartier - Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG.

  • Avtalen innebærer en gradvis økning i pensjonsalderen fra 1964-kullet, og bruk av omtrent 30 milliarder kroner årlig for å forbedre pensjon for uføre og minstepensjonister.

  • Det skal også etableres en "sliterordning" i folketrygden, og arbeid vil bli utført for å sikre omstillingstiltak i arbeidslivet.

  • Selv om SV var motstandere av økte aldersgrenser for pensjon, vil denne avtalen revurderes om ti år, og gir muligheten for endringer.

  • Frp og Rødt er ikke en del av forliket, da de trakk seg ut fra forhandlingene.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

ALDER: Regjeringspartiene Ap og Sp er enige med fem andre stortingspartier om et nytt pensjonsforlik.

– Dette er en historisk avtale hvor vi vil bruke drøyt 30 milliarder kroner årlig på å sikre bedre pensjoner til uføre og minstepensjonister, sier Tuva Moflag (Ap), som har vært saksordfører for saken i Stortinget.

Høyre, SV, Venstre, KrF og MDG stiller seg bak avtalen, der regjeringen får gjennomslag for at pensjonsalderen skal økes gradvis fra og med 1964-kullet. Partiene er enige om å heve aldersgrensen for å stå i jobb i staten fra 70 til 72 år, samt at ingen skal være pliktig til å fratre jobben sin når de når særaldersgrensen for de yrkene som har det.

– Gjennom en økning av pensjonsalderen i tråd med økningen i levealder sikrer vi velferdsstatens bærekraft, sier Tor Inge Eidesen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité for Senterpartiet.

Sliterordning

Det skal også etableres en «sliterordning» i folketrygden, som innføres samtidig med de andre endringene i pensjonssystemet. Regjeringen ønsket opprinnelig å sette ned et utvalg for å se mer på dette.

I tillegg skal det gjøres et arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at folk får tilrettelegging, hjelpemidler og andre tiltak som gjør det mulig å stå i verdiskapende arbeid så lenge som mulig.

Omkamp om ti år?

SV var ikke med forrige gang det ble laget et pensjonsforlik, men denne gangen har de valgt å slutte seg til.

– Det er elementer i denne avtalen som vi er imot, som økte aldersgrenser for pensjon. Men vi får for eksempel til at aldersgrenser skal vurderes på nytt om ti år. Da får vi en mulighet til omkamp dersom vi får samlet støtte til at det å heve gulvet for pensjonsalder er en dårlig idé, slik vi i SV mener, sier Freddy André Øvstegård i en pressemelding.

Frp trakk seg fra forhandlingene tidligere i uka, og heller ikke Rødt slutter opp om forliket.

(NTB)