Her skal det diskuteres flytteprosess av beboere i bofellesskap

Det dreier seg om flytting av beboere fra tre bofellesskap.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon ønskes velkommen av ordfører Jarle Bø.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

KOMMUNEHUSET: For få minutter siden startet de første møtene mellom kommune og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sistnevnte stiller tungt med sjefen på plass, Bjørn Erik Thon. Tema for dagens samtaler er det flere mener er en problemfyllt flytting av beboere fra tre bofellesskap i kommunen, nemlig Sentrum, Dalen og Torset.

Det er tidligere vedtatt flytting til Vistestølen. Den har vært omstridt blant flere.

— Hensikten med besøket er først og fremst å innhente ytterligere informasjon om prosessen rundt flytting av innbyggere i kommunen til Vistestølen. Våre vurderinger og anbefalinger vil sendes Randaberg i etterkant, het det før møte.

Fra Randaberg kommune stiller flere, som ordfører Jarle Bø og kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande. Fagforbundet er også representert - i tillegg til flere andre.

I går ettermiddag var delegasjonen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på befaring ved den ene boligen, Dalveien. Der møtte de blant annet pårørende/verger.

På del én av møteplanen er det satt av fire timer. Når Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer, gjør de det med toppet lag. Det betyr blant annet at sjefen selv, Bjørn Erik Thon er med.

Disse er med på møtet

* Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
* Guri H. Gabrielsen, fagdirektør
* Miriam Kveen, seniorrådgiver
* Eli Knøsen, fagdirektør

Tidligere har det blitt klaget inn vedtak til Statsforvalteren, hvor det blant annet ble stilt spørsmål om lovlighet med den nevnte flytteprosesessen.

Der fikk Randaberg kommune medhold.

Publisert: