Her skal det diskuteres flytteprosess av beboere i bofellesskap

Det dreier seg om flytting av beboere fra tre bofellesskap.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon ønskes velkommen av ordfører Jarle Bø.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

KOMMUNEHUSET: For få minutter siden startet de første møtene mellom kommune og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sistnevnte stiller tungt med sjefen på plass, Bjørn Erik Thon. Tema for dagens samtaler er det flere mener er en problemfyllt flytting av beboere fra tre bofellesskap i kommunen, nemlig Sentrum, Dalen og Torset.

Det er tidligere vedtatt flytting til Vistestølen. Den har vært omstridt blant flere.

— Hensikten med besøket er først og fremst å innhente ytterligere informasjon om prosessen rundt flytting av innbyggere i kommunen til Vistestølen. Våre vurderinger og anbefalinger vil sendes Randaberg i etterkant, het det før møte.

Fra Randaberg kommune stiller flere, som ordfører Jarle Bø og kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande. Fagforbundet er også representert - i tillegg til flere andre.

I går ettermiddag var delegasjonen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på befaring ved den ene boligen, Dalveien. Der møtte de blant annet pårørende/verger.

På del én av møteplanen er det satt av fire timer. Når Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer, gjør de det med toppet lag. Det betyr blant annet at sjefen selv, Bjørn Erik Thon er med.

Disse er med på møtet

* Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
* Guri H. Gabrielsen, fagdirektør
* Miriam Kveen, seniorrådgiver
* Eli Knøsen, fagdirektør

Tidligere har det blitt klaget inn vedtak til Statsforvalteren, hvor det blant annet ble stilt spørsmål om lovlighet med den nevnte flytteprosesessen.

Der fikk Randaberg kommune medhold.