Fører måtte laste av tilhengeren på grunn av 500 kg i overvekt

Overlast på varebil, 500 kg måtte lastes av
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens Vegvesen har hatt kontroll på Sokn i formiddag, med fokus på tunge kjøretøy. Totalt var 70 kjøretøy innom kontrollen, derav ni av disse ble tatt til siden for en utvidet kontroll.

Det ble skrevet ut seks bruksforbud, i tillegg ble to lette kjøretøy kontrollert og tre førere ble kontrollert for bruk av setebelte.

Ellers har vegvesenet følgende kommentar å komme med etter dagens kontroll:

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt to advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. førere måtte rydde opp i forholdene før videre kjøring.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedret før videre kjøring.

En varebil med tilhenger hadde lastet 500 kg for mye på bilen og måtte laste av før videre kjøring.

En lastebil fikk et overlastgebyr på kr 5600, for overlast på boggi.

Det ble skrevet ut ett teknisk mangel på løse bolter ved svingskive.

Publisert: