AAP: Det siste året har antallet mottakere av AAP økt med 694 personer. Det tilsvarer en økning på 5,7 prosent. Antallet AAP-mottakere utgjør nå 4,1 prosent av befolkningen i Rogaland mellom 18 og 67 år. I Norge er andelen 4,2 prosent.

– Økningen kan forklares med de nye reglene for AAP som kom i fjor. Blant annet er karensperioden avviklet, som innebærer at den enkelte ikke lenger må vente ett år før de kan søke om en ny periode med AAP, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

I september var det 316 personer i Randaberg som mottok AAP, mens det i august var 324 personer.

– Vi ser en økning innenfor alle aldergrupper, men økningen har vært større for dem under 30 år det siste året, sier Haftorsen.

De ferske tallene viser at kommunene Karmøy og Gjesdal har den høyeste andelen AAP-mottakere med 4,8 prosent. Haugesund og Sandnes har begge 4,7 prosent. Av de mest befolkningsrike kommunene har Sola og Stavanger lavest andel med henholdsvis 3,4 prosent og 3,5 prosent.

Flere av de som mottar AAP har kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og flere har et ønske om å jobbe. NAV-direktøren ønsker å oppmuntre flere bedrifter til samarbeid om tilrettelegging, med mål om å gi flere mennesker muligheten til å delta i arbeidslivet. – NAV har god kompetanse på arbeidsplasstilrettelegging og kan bistå bedrifter med å finne løsninger. Vi jobber tett sammen med både helse, utdanning og arbeidsgivere om kvalifisering og jobb for de som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Mulighetene er mange, og arbeidsmarkedet i Rogaland har et stort behov for ny arbeidskraft, sier Haftorsen.