Fortsatt stor mangel på arbeidskraft - spesielt inne dette området

Norske virksomheter mangler nesten 53.000 arbeidstakere. Mangelen er størst innen helse og omsorg, men det er også altfor få håndverks- og industriarbeidere. På Randaberg har man ikke lokale tall å komme med.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ARBEID: Ifølge Navs nye bedriftsundersøkelse er etterspørselen høy, men fortsatt lavere enn i fjor da den var på rundt 70.000 personer.

– Selv om den anslåtte mangelen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig lavere i år, er den fortsatt på et veldig høyt nivå. Med unntak av 2022 og 2019, må vi tilbake til 2008 for å finne et enda høyere nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det er etterspørsel i flere yrkesretninger, men ett område sliter man spesielt innen.

Yrkesgruppene det er størst mangel på:
* Sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og andre helsearbeidere
* Butikk- og salgsmedarbeidere
* Kokker
* Tømrere, snekkere, rørleggere og elektrikere
* Grunnskolelærere
Kel Tighe, NAV-leder i Randaberg.

Det er klart størst mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg, der det mangler rundt 13.000 personer. Mangelen på arbeidskraft innen bygg- og anleggsbransjen har gått kraftig ned, fra 13.700 personer i fjor, til 7.600 personer i år. Samtidig er dette fortsatt næringen med nest størst mangel.

Her i Randaberg har det tidligere vært kjent at man sliter med det samme, å rekruttere nok arbeidere innen helse.

Selv om dette er en sak for hele landet, så er det ikke slik at Randaberg kan si noe om egne tall oppi dette.

– Fordelt på næringer er behovet for arbeidskraft i form av flere medarbeidere og kompetanse størst innen helse og sosial med over 1 313 personer. Innen denne næringsgruppen melder 36 prosent av virksomhetene om at de ikke har fått ansatt noen, eller har måttet ansette medarbeidere med lavere eller annen formell kompetanse enn ønsket i løpet av de siste tre månedene, sier NAV-leder i Randaberg, Kel Tighe til Randaberg24.

Denne næringsgruppen har hatt store rekrutteringsutfordringer i flere år, og det er størst utfordringer på sykehjem og innen hjemmebaserte tjenester. Bedriftsundersøkelsen viser at det i Rogaland er en mangel på 414 sykepleiere, 189 elektrikere,162 ingeniører og 156 tømrere og snekkere.

– Samlet sett svarer 26 prosent av virksomhetene at de har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft de siste tre månedene. 16 prosent oppgir at de ikke fikk ansatt noen, mens 10 prosent oppgir at de ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter, fortsetter Tighe

Andelen virksomheter som venter sysselsettingsvekst det kommende året, er 13 prosent, en nedgang fra 22 prosent i fjor. 25 prosent av virksomhetene regner med å øke bemanningen det kommende året, mens 11 prosent venter en reduksjon. 64 prosent tror ikke det blir en endring i bemanningssituasjonen.

Publisert: