DROSJENÆRINGEN: Nylig kunne NTB melde at konkurransetilsynet advarer mot å gjeninnføre strengere reguleringer i drosjemarkedet.

Taxieier Trond Ramsland er uenig med konkurransetilsynet, han mener det bør kreves at alle drosjeeiere må være tilknyttet en sentral om gangen.

— Ved å være tilknyttet en sentral blir det enklere for kundene å klage eller melde ifra om gjenglemte ting. Det vil gjøre det mer forutsigbart for en kunde som skal velge drosje, sier Trond Ramsland.

Før reguleringen var det 8000 drosjer på landsbasis, og 800 i Stavanger omegn. Nå er det 18000 drosjer på landsbasis, og 1800 i Stavanger omegn.

— Vi i Norges Taxiforbund har sendt inn sak til høring i Samferdselsdepartementet, og mener at en drosje skal tilknyttet en sentral om gangen. Dette vil gjøre det mer oversiktlig for kundene, forteller Ramsland.

Han viser til eksempel; si du velger den fremste drosjen i Stavanger sentrum etter en tur på byen eller på Sola flyplass etter å ha vært på ferie, så kan en kunde ende opp med en 40 prosent dyrere tur enn hva de betalte på vei til sentrum eller flyplassen.

Trond Ramsland er tilknyttet Stavanger Taxi. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Gjennom NTB melder konkurransetilsynet at dersom et nytt forslag fra Drosjeutvalget blir satt i verk, vil det kunne føre til færre aktører og et dårligere drosjetilbud til norske forbrukere. Drosjeutvalget har kommet med et forslag som delvis går tilbake på dereguleringen fra 2020.

— Drosjesjåfører som ikke er tilknyttet til en sentral, og som tar hver sin pris, er ødeleggende for oss som har dette som levebrød, sier Ramsland og avslutter.

— At en drosjesjåfør er tilknyttet en sentral vil være ryddigere for alle.

Økonom Fredrik Sortland sier til NTB at dersom dette blir innført, kan det bli vanskeligere for nye drosjeaktører å etablere seg i markedet. Dette er Ramsland helt uenig i. Han mener det er på tide med endring.

— Regelverket bør derfor legges opp på en slik måte at det ikke svekker konkurransen og mulighetene for innovasjon. Selv om de foreslåtte endringene ikke er like begrensende som tidligere regelverk, mener Konkurransetilsynet at det likevel vil kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne.