— Får vi mange representanter i kommunestyret, da skal vi se å få gjort noe med dette

Ap sine representanter Martin Arnøy Rygg, Vibeke Berge Hansen og Eivind Vistnes leverte inn krav om lovlighetskontroll av vedtaket om hundehold i Randaberg.

Vibeke Berge Hansen (A) har lest vedtaket fra Statsforvalteren.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

HUNDER: – Jeg har lest vedtaket fra Statsforvalteren, og må si meg skuffet over det, men tar det til orientering. Grunnen til at jeg er en av de tre som sendte inn lovlighetsklagen er at jeg faktisk mener det er i strid med både hundeloven og CRPD, slik vi forklarte i klagen vår, og min mening er ikke forandret, sier Vibeke Berge Hansen til Randaberg24.

Kommunen vedtok tidligere lokal forskrift om hundehold og båndtvang i henhold til Lov om forsvarlig hundehold. Det innføres helårlig båndtvang:

  • Turstien fra Endrestø til Vistneslykten
  • Turstien rundt Hålandsvatnet, på Randaberg
  • Turstien Giljaskogen
  • Turstien Harestadmyra

Da saken var opp var det i saksframlegget fra kommunedirektøren et krav om begrunnelse. Statsforvalteren skriver videre at det er vanskelig å etterprøve de vurderingene, som er beskjedent begrunnet i benkeforslaget som kom i kommunestyret, og som ledet fram til kommunestyrets vedtak.

– Det konkluderes så enkelt som at siden kommunestyret vedtok båndtvang på turstier så er det vel nødvendig. Statsforvalteren mener at vedtaket heller ikke strider mot CRPD, fordi det fremdeles finnes noen meter i kommunen med universell utformet tursti der det ikke er helårlig båndtvang. Helårlig båndtvang; altså 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året, på alle de stedene som er vedtatt det er jeg uenig i sett i forhold til hundeloven, hundeholdere og hunder/dyrevelferd, selv om vedtaket ikke er besluttet å være ulovlig.

– Hva nå?

– Dersom Arbeiderpartiet får mange representanter i det kommende kommunestyret, så kan vi sammen prøve å få gjort noe med kommunens vedtatte forskrift. Det håper jeg kan bli en realitet.

Publisert: