– Jeg vil takke min mor og far for at de rådet meg til å søke folkehøyskole