Flere alternativer for hundelufting – men det blir ikke noe ennå

Hundelufting er tema.

«Bamse» kan være en av hundene som vil trives i et friområde, for det jobbes med det i Randaberg – men en snarlig avklaring på tid og sted er ikke klart.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

HUNDELUFTING: Flere har etterlyst et område i Randaberg, et område som er inngjerdet og hvor hunder kan løpe fritt omkring.

For mer enn tre år siden skrev vi første gang om dette tema i Randaberg24, men fortsatt er ikke noe klart – og det blir det trolig ikke før om minst ett år. Hundeluftingsområder er en kompensasjon for disse utvidede båndtvangsbestemmelsene som er i Randaberg.

I neste uke kommer saken opp igjen. Det er ikke hvor – men hvilke områder man vurderer og kan ha dette.

Følgende kriterier ble lagt til grunn:

• Kommunal eiendom som kan avgi ca. 3 dekar til hundeluftingsområde
• Kommunal eiendom som kan avgi ca. 1 dekar til mindre hundeluftingsområder
• Regulert til fri- eller friluftsområde eller lignende i enten kommuneplan eller reguleringsplan.

– Først vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med måten dette er gjort på, for dette er virkelig et grundig og godt utførte arbeider, sier Høyres Renate Kolnes til Randaberg24.

De røde markerte prikkene er steder man vurderer.
Goa/Endrestø/Viste Hageby

I saken som politikerne får i fanger blir det vurdert ni steder i tre områder, nemlig Endrestø/Viste/Goa, Grødem og sentrum.

– Jeg er spesielt fornøyd med at kommunedirektøren legger frem forslag om å gå videre med hundeluftegård tre ulike steder i Randaberg. Det er veldig positivt og noe som kan bli svært aktuelt for mange hunder og deres eiere her i kommunen, fortsetter Kolnes.

For det første alternativet ønsker man å gå videre med område nr. 8, som ligger i overgangen mellom Endrestø og Viste Hageby. Området her er småkupert og har en del vegetasjon. og har parkering cirka 400 meter unna.

Grødem

For etablering av hundeluftingsområde på Grødem er det vurdert to aktuelle områder (område nr. 3 og 4). Kommunedirektøren har valgt å gå videre med område 3. Størrelsen på dette området blir omtrent 1 dekar, det vil si et mindre hundeluftingsområde. Det er lokalisert i Ryggveien, ved Dusavika på Grødem. Her er det kort avstand til bebyggelse og næringsvirksomhet. Området grenser til en barnehage i øst, BMX-bane/idrettsplass i vest, industri knyttet til Dusavika havneområde i sør og Ryggveien i nord. Området er lett tilgjengelig for gående. Parkeringsmulighetene er gode med Ryggstranden som er omtrent 130 meter øst i luftlinje. Tilgjengeligheten er også god for kommunal renovasjon og drift. De nærmeste boligene ligger på andre siden av både Ryggveien og idrettsplassen.

Rundt sentrum er det vurdert 4 aktuelle områder (område nr. 1, 5, 6 og 9). Kommunedirektøren ønsker å gå videre med område nr. 9 som ligger ved Randaberg Arena. Dette området ligger i gangavstand fra et stort antall boliger, samt svært nær gode parkeringsmuligheter ved Randaberg Arena. Området gir også mulighet for et stort hundeluftingsområde, som er lett å opparbeide. Det ligger to boliger tett opp til området, men disse boligenes uteoppholdsareal ligger vendt mot andre siden, noe som gir lite potensial for konflikter med boliginteresser.

Sentrum, ved Randaberg Arena.
Varaordfører Renate Kolnes (H) har hun og gleder seg over grundig arbeid med hundeluftegårder i Randaberg.

Alle områdene vil bli gjerdet inne med et ca. 1,5 meter høyt sauegjerde med trepåler og en treport. Nederst på gjerdet vil det være aktuelt å legge inn en stripe med «lammenetting» for å hindre at mindre hunder kommer seg
ut. På hvert hundeluftingsområde vil det også bli satt opp en «rasteplassbenk», en søppeldunk og et informasjonsskilt med regler for område.

– Det er ikke satt av midler til opparbeiding i forslag til Handlings og økonomiplan for 2024–2027. Med mindre det blir mulig å finne finansiering tidligere, må det løses gjennom handlings- og økonomiplan for 2025–2028.
Opparbeidelsen av områdene vil dermed ligge noe frem i tid, heter det fra kommunedirektøren.

Når saken er behandlet i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur, vil kommunedirektøren detaljutforme områdene, og sette i gang nødvendige søknadsprosesser.

– Alt i alt er dette veldig bra, så kan jeg legge til at jeg ikke liker helt at det skal ta så pass lang tid, for jeg er jo der at jeg ønsker å se at prosessen videre kan gå litt raskere unna, for da får både trivelige hunder og eiere et sted de kan kose seg sammen, og med andre med de samme interessene, slår Kolnes fast.

Publisert: