Hører du «Chickelacke» i toget er det rosarussen fra Viste barnehage som kommer