ANBEFALING:

Folkehelseinstituttet anbefaler at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19.,

Det skriver de i en anbefaling på oppdrag fra Helsedirektoratet.

— Tilbudet anses å kunne tre i kraft snarlig i kommunene og så snart det praktisk lar seg gjøre i sykehusene. Folkehelseinstituttet anbefaler videre at gruppen med alvorlig svekket immunforsvar defineres så tydelig som mulig

FHI skriver videre at det per nå vurderes at det ikke er grunnlag for gjentatt vaksinasjon av andre grupper, slik som for eksempel den eldste delen av befolkningen.

,—

mRNA-vaksinene gir på gruppenivå god beskyttelse mot covid-19, også mot sykdom med Delta-varianten, og vil i stor grad bidra til å redusere smitte og forekomst av alvorlig sykdom i befolkningen. Det er fortsatt usikkert hvor langvarig beskyttelsen mot covid-19 er etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Varigheten vil være avhengig av faktorer hos den vaksinerte som alder og helsetilstand, og

hvordan viruset og epidemien utvikler seg videre.

Dette er de anbefalte pasientruppene som FHI mener skal tilbys tredje dose:,, Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende spesialist., Alvorlig og moderat primær immunsvikt, Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, Avansert eller ubehandlet hiv, Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten., Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.,,Kilde: FHI/NTB/Regjeringen.no,

Helsedepartementet bekrefter også i ettermiddag at det blir slik. I en pressemelding heter det blant annet:

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19. Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer.

– Tilbudet vil tre i kraft så snart det er praktisk mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Samtidig oppfordrer han alle som ennå ikke har takket ja til vaksine, til å ta både dose 1 og dose 2.

– Når vi andre takker ja til vaksine, er vi med å beskytte dem som har svekket immunforsvar, påpeker Høie.