Arkeologene starter med registreringer på Grødemtoppen