Sokn: Over 100 kjøretøy ble kontrollert under dagens kontroll ved E39