NØDPASS: Politiet gjør ytterligere justeringer på kravene for å få utstedt nødpass. Fra og med onsdag 22. juni kan de som har bestilt reise til og med 1. juni søke. Det kan også barn under 18 år, som har bestilt reise etter 1. juni.

Politiet ser nå at de kan utvide kriteriene for hvem som kan søke om et nødpass.

– Ved å utvide kriteriene ønsker vi spesielt å hjelpe barnefamilier. Vi ser at det er mange barn som har utløpte pass, eller aldri har hatt pass. Nå håper vi at flere familier får tatt ferieturen til utlandet. Men jeg må understreke at det ikke er sikkert at alle får og jeg ønsker å forberede alle på at det kommer til å bli køer, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Man kan tidligst søke syv dager før planlagt reise ved å møte opp på et av pass– og ID-kontorene som utsteder nødpass.

Politiet har en begrenset beholdning av nødpass. Vi vil derfor fortsette å følge situasjonen nøye, og justerer kriteriene igjen hvis situasjonen endrer seg.

Her kan du også lese mer om dette tema.