Går i beredskap: Svært mange pasienter på sykehuset

Sykehuset iverksetter grønn beredskap søndag kveld på grunn av en krevende driftssituasjon. Økt pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner og mange skader som følger av glatte veier, er blant årsakene.

Sykehuset iverksetter grønn beredskap søndag kveld på grunn av en krevende driftssituasjon.
  • Per Thime
Publisert:
Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

PRESSEMELDING: Grønn beredskap iverksettes fordi det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp.

Ber folk holde seg unna glatta

Det er svært glatte veier i hele regionen. I helgen har det vært stor pågang av pasienter som har hatt behov for behandling på grunn av alvorlige bruddskader.

– Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg borte fra glatte veier, så langt det lar seg gjøre, for å unngå ytterligere pågang på helsetjenestene, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

En krevende vinter

Det ses også en betydelig økning i antall pasienter med covid-19, sesonginfluensa og RS-virus som har behov for sykehusinnleggelse.

Rundt 50 pasienter er innlagt med covid-19, og et tjuetalls pasienter er innlagt med influensa og RS-virusinfeksjon.

– Selv om det ikke er smitteverntiltak i befolkningen, er det fortsatt krav til smittehåndtering i sykehusene. Det er fordi vi må begrense risiko for smitte til sårbare pasienter, sier Farbu.

Pasienter med mistenkt og påvist smitte krever egnede lokaler.

– Det er utfordrende for kapasiteten å isolere pasienter. Nå er vi i en situasjon der vi trenger rom, sier hun.

Prioriterer øyeblikkelig hjelp

Planlagte operasjoner, undersøkelser og konsultasjoner kan bli utsatt den kommende uken. Det er likevel viktig at pasienter som har timeavtale på sykehuset, møter til avtalt tid dersom de ikke får beskjed om noe annet fra avdelingen.

– Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, skal selvsagt ta kontakt med medisinsk nødnummer​ 113 som vanlig, sier Elisabeth Farbu.

Grønn beredskap

Det gjøres kontinuerlige vurderinger av driften. Beredskap iverksettes nå for å ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning samt for å kunne ha kapasitet til å kunne håndtere andre ulykker og hendelser.  

Dette betyr grønn, gul og rød beredskap