TRAFIKK: Vegtrafikksentralen vest meldte 15.31 at det var redusert fart i Byfjordtunnelen grunnet kjøretøy med stans.

— Kjør forsiktig er deres oppfordring til billistene.